Søk i våre sider:
Velkommen til Avinet Nyheter Driftsinformasjon T-We Bredbånd Antenneanlegg Bolig >> Flerbrukeranlegg Bredbånd Teknisk >> Routere i kablet nett Datasikkerhet Dekningsområde Kontakt Oss 
 
Velkommen til Avinet > Flerbrukeranlegg

Hoteller, omsorgssentre og beboersammenslutninger

Avinet AS er eneste bedrift i nærområdet Lyngen, Balsfjord og Storfjord  som innehar autorisasjon fra Post og Teletilsynet for arbeid på antenneanlegg i alle størrelser. Det stilles strenge krav til utførelse og dokumentasjoner på flerbrukeranlegg, og disse kravene kan i henhold til dokumentasjonskravene ikke tilfredstilles uten at det er benyttet autorisert installatør. Eier av nettet står selv ansvarlig for at antenneanlegget er bygget i henhold til norsk lov.

Avinet AS har om kort tid godkjennelse for arbeid på og installasjoner av alle typer kommunikasjonsnett (Ekomnett). Herunder fiber, ethernet, radionett og koaxialbaserte nett.

Avinet AS, Autorisert Ekom-installatør