Søk i våre sider:
Velkommen til Avinet Nyheter Driftsinformasjon T-We Bredbånd Antenneanlegg Bolig >> - Antenneteknikk Flerbrukeranlegg Bredbånd Teknisk >> Routere i kablet nett Datasikkerhet Dekningsområde Kontakt Oss 
 
Velkommen til Avinet > Antenneanlegg Bolig >>

Antenneanlegget

Vanlige husinterne antenneanlegg er nå kommet inn under Ekomloven, og det er ikke lenger tillatt å bygge slike nett uten at utførende firma innehar nødvendig autorisasjon. Unntatt fra loven er såkalte "plug and play" produkter. I sin enkleste form gjelder dette parabolantenner og riks-TV antenner med kobling direkte til TV eller mottakerboks. Skal signalene fordeles til flere fastmonterte uttak i huset gjelder Ekomloven.

antenneuttak_mm.jpg

Det er hevet over enhver tvil at et skikkelig montert antenneanlegg både gir bedre bilder på TV-en, og mer stabilt internett. Antenneinstallasjon er fagarbeid, og vi anbefaler ingen å foreta installasjoner eller endringer på dette selv. Ønsker du likevel å "mekke" selv finner du noen enkle tekniske råd for problemfritt antenneanlegg her.

galv_skille.jpg

Galvaniske skiller er laget for din sikkerhet og bør benyttes selv om brann- og støtfaren nødvendigvis ikke er overhengende. Er du tilknyttet en 400V trafokrets og TV-en har jordet støpsel  du bruke det!!! Farlige strømmer kan oppstå ved jordfeiler i nærområdet. Vær likevel obs på at det ofte er feil på skillene, og får du problemer med TV-bildene kan du prøve å koble det bort en stund og se om det hjelper. Avinet har galvanisk skille montert på alle tilknytningene.

flat_tv.jpg

Digitalt TV-mottak gir aldri dårlige bilder, bare perfekt bilde, ikke bilde, eller "blokket" bilde. Har du dårlige bilder av annen karakter er det normalt et problem med enten dekoder, hdmi-kabel eller TV. Direktesøk på TV må gjøres under valget "kabel", velger du "antenne" vil du ikke finne kanalene. Dersom du ønsker å søke inn både analoge og digitale kanaler velger du ATV/DTV. Konferer med brukermanualen til TV-en.